Wybory Młodzieżowej Rady Powiatu Trzebnickiego

Wybory Młodzieżowej Rady Powiatu Trzebnickiego

Znamy już wyniki głosowania na Radnych oraz skład Młodzieżowej Rady
Powiatu Trzebnickiego!

Dziękujemy za oddane głosy, życzymy Radnym samych sukcesów

Harmonogram

Etap I

Zgłaszanie kandydatów
do Młodzieżowej Rady

Od 15.11.2022
do 22.11.2022

Etap II

Ogłoszenie listy kandydatów
poddanych pod głosowanie

24.11.2022

Etap III

Głosowanie

25.11.2022

Etap IV

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 28.11.2022

Czym jest i czym zajmuje się Młodzieżowa Rada Powiatu Trzebnickiego?

Młodzieżowa Rada Powiatu Trzebnickiego jest reprezentacją uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Trzebnickiego oraz młodzieży w wieku do lat 20 zamieszkałej na terenie Powiatu Trzebnickiego.

Młodzieżowa Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Nie posiada osobowości prawnej.

Jak zostać radnym Młodzieżowej Rady Powiatu Trzebnickiego?

Kto może kandydować?

Członkiem Młodzieżowej Rady może być każda osoba, która w chwili wyboru posiada status ucznia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej na terenie Powiatu Trzebnickiego lub nie ukończyła 20 roku życia oraz zamieszkuje na terenie Powiatu Trzebnickiego.

Kiedy można zgłaszać kandydaturę?

Kandydatów do Młodzieżowej Rady można zgłaszać w terminie od 15 do 22 listopada 2022r.

Jak zgłosić kandydaturę?

Kandydaturę można zgłosić wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę do Młodzieżowej Rady Powiatu Trzebnickiego.

Przykładowe działania Młodzieżowej Rady Powiatu Trzebnickiego.

Doradza władzom miasta w podejmowaniu inicjatyw na rzecz młodzieży.

Organizuje koncerty, kina plenerowe, imprezy sportowe, proekologiczne czy charytatywne.

Rozwija dialogu pomiędzy władzami w mieście a młodzieżą.

Pomaga władzom zrozumieć potrzeby i problemy młodzieży.